Öppettider 

Måndag:  13-18

Tisdag:  10-21

Ons-Tors:  13-21

Fredag: 13-23

Lördag: 15-23

 

Nätvandring

 Vi finns dagligen på sociala medier.

 pavvendjursholm 

 

Danderyds fritidsgårdar kampanjar mot nätmobbning tillsammans med VRG Djursholm och Ungt fokus

Enligt datainspektionens rapport "Ungdomar och integritet 2011" så har 56% av ungdomar mellan 15 - 18 år någon gång blivit kränkta på nätet. 23 % upplever att de har blivit sextrakasserade på nätet. Nära hälften har blivit utsatta för en s.k. facerape.


I och med denna bakgrund så utbildar Danderyds fritidsgårdar, tillsammans med VRG Djursholm och Ungt Fokus, föräldrar och elever i mellanstadiet i ämnet vad gör unga på nätet. Med denna satsning hoppas vi  på att minska klyftan mellan ungdomar och föräldrar samt öka kunskapen och medvetenheten i ämnet.
Samarbetet ledde fram till ett ambulerade seminarium "turisternas klagan och de ungas vardag"

 

Turisternas klagan och de inföddas vardag är ett seminarium som riktar sig till föräldrar och elever i mellanstadiet. Seminariet handlar om vad ungdomar gör på nätet och vilken roll föräldrarna, skolorna och fritidsgårdarna har i denna fråga.

Kvällen är deltagarstyrd, vilket betyder att du som lyssnare är med och styr över innehållet under kvällen. Därför vill vi ha just Din tanke, Din oro, Din fråga. Skicka in din fråga till jonas.jonsson@danderyd.se eller www.pavven.se/fraga.

 

Seminariet är uppdelat i tre delar!

Den första delen leds av ungdomar ifrån VRG Djursholm som berättar om sitt användande, sina farhågor och sina tankar om internet.

Den andra delen leds av Jonas Jonsson fritidsledare på Pavven, Danderyds fritidsgårdar.
Fokus ligger på fakta och myter om sociala medier och krocken mellan barn och vuxna i den alltmer digitaliserade världen.

Del tre bygger på er medverkan och era frågor.
En ungdomspanel kommer att finnas till ert förfogade, finnas där för era frågor och funderingar.

Seminariet äger rum vid sju tillfällen under läsåret 13/14: 

26 nov 18:00 Vasaskolan åk4-5

2 dec 18:00 Ösbyskolan

20 jan 18:30 Vasaskolan åk6

12 mars 18:00 Vendestigen

13 mars 18:00 Ekebyskolan

1 & 3 april  18:00 Brageskolan